HaberAKPARTİ TAVŞANLI İLÇE BASKANINDAN TERORU KINAMA MESAJI. [03.10.2015 11:10:04] HaberDüğün [31.08.2015 11:05:40] HaberDüğün [31.08.2015 11:04:25] Haber30 Ağustoa Zafer Bayramı [29.08.2015 16:45:34] HaberBelde Ziyaretlerimiz [24.08.2015 12:49:45] HaberEmekliler Cemiyeti Genel Kurulu [24.08.2015 11:57:55] HaberKöy Gezilerimiz [20.08.2015 17:41:12] HaberKöy Gezilerimiz [20.08.2015 17:39:10] HaberKöy Gezilerimiz [20.08.2015 17:30:34] HaberKöy Gezilerimiz [20.08.2015 14:09:19]

Yer Altı İşcilerine Sevindirici Haber Geldi...

Yer Altı İşcilerine Sevindirici Haber Geldi...

06 Nisan 2015 Pazartesi

24. TBMM Yasama çalışmalarını yaptığımız son genel kurul toplantısını hayırlısı ile tamamladık. Bu görülenson İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa tasarısında yeraltı maden çalışanlarımızın beklediği iki gün hafta sonu tatili düzenlemesi de yer aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan maden işçilerimizin çalışma koşullarını değerlendirirken çalışma saatlerinin mutlaka azaltılması gerektiği kanaatini bildirmişti. Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da işçilerimizin hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki kararlığını çok net olarak ortaya koymuş ve gereken çalışmaların yapılması konusunda talimat vermişti. Gerek 2014 yılında çıkarılan Torba Yasa gerekse de yeni çıkarttığımız İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu için hem Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda hem de Genel Kurul’da yoğun bir çalışma yürüterek işçilerimizin bekledikleri düzenlemeleri yapmış olduk.Bu iki kanunda Yeraltı Maden sektöründe çalışan işçiler için yapılan düzenlemeleri şu şekilde özetleyebiliriz;1. ”55” olan emeklilik yaşı “50” olarak yeniden düzenlendi. 2. “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacak.3. Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dâhil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecek. 4. Yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacağı (İş Kanununda sayılan zorunlu ve olağanüstü haller dışında) düzenlenmiştir. Zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecek. 5. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacak. 6. Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırıldı. 7. Madenciler için yer altında çalışma süresi günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saatle sınırlandırıldı. Böylece maden işçilerine haftada iki günlük izin olanağı sağlandı. 8. Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından kusuru oranında iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır.9. Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere idari para cezası uygulanacak.Her türlü meşakkat ve risk altında ülkemizin ve bizlerin geleceği için ter döken maden işçilerimiz için yapılan bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyor, kazasız, sağlık ve huzur içinde bir meslek yaşamı temenni ediyorum.

Bu haber 1179 kez okunmuştur.

18/Mart/2012'den bugüne toplam ziyaretçi sayımız 417503
© 2012
Tüm hakları Ak Parti Tavşanlı AR-GE Başkanlığı'na aittir.